Enkele boeken waarin "van Citters" vermeld wordt:

Zeeuws Archief: "Recueils van Citters 1258-1785

Zeeuws Archief: "Verzameling W.A.van Citters 1574-1803

Dekker, C. "Archief Des Tombes" Rijksarchief Utrecht,1980

Gabriels, A.J.C.M. "De heren als dienaren en de dienaar als heer" Het stadhouderlijk stelsel 2e helft 18e eeuw, Hollandse historische reeks 14; 's Gravenhage 1990  

Aalbers, Dr J., "Republiek en de vrede van Europa",Historische studies XXXIX,wolters,Groningen 1980

Schotanus, F.B. "L.P.van de Spiegel" (1737-1800) ondergang v/d republiek, deel 1 & 2, Schotanus Boeken, Loenen (G) 1993

Bijl, M.van der, "Idee en Interest", Politieke twisten in Zeeland 1702-1715, Wolter-Noordhoff, Groningen 1981.

Coumans, G. en Hokke, J. ,"Geld en geluk", 2 Regentenfamilies 1600-1800 Doctoraal scriptie Geschiedenis, Utrecht 1984.

Zuidervaart, H.J. "Mr. J.A.van de Perre" overdruk Archief Zeeuws genootschap.1983

Jörg, C.J.A. The Geldermalsen, history and porcelain, Kemper Groningen 1986 pag. 36: Kist met inhoud o.a. bestemd voor Willem van Citters

Hollestelle, L.M. et.al. "De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795" overdruk uit Brood et.al."Homines Novi", schiphouwer en Brinkman 1993 pag. 487,489,493,495,529.

Roos, D., "Zeeuwen en de VOC", Stichting VOC publicaties Middelburg 1987, pag. 55,61,62,159,174.

Heijer, H.den, "De geschiedenis van de WIC", Walburg pers Zutphen, 1994.

Steur, J.J. "Herstel Of Ondergang", Voorstellen tot redres van de VOC 1740-1795, HES Uitgevers,Utrecht 1984.

Enthoven, V., "De VOC in Zeeland", Overdruk uit Archief Zeeuws Genootschap, 1989.

Pool, L.v/d en Wagenaar L. "Verbeeld verleden", Stichting VOC publicaties Middelburg 1987.

Schama, S."Patriots and Liberators" Revolution in the Netherlands 1780- 1813, Fontana Press, London 1977

Busken Huet, Cd. "Het Land van Rembrand" Spectrum Utrecht.

Thiel, P.J.J. van, et.al. "All the Paintings Rijkksmuseum Amsterdam", Rijksmuseum 1976.

Bruin,M.P., " 't Zelve Anders", Overdruk uit Zeeuws Tijdschrift 1973- 1974, Pag. 20-29.

Wagener,L.J., "De VOC in Zeeland", Een wandeling door Middelburg, Stichting VOC publicaties

Zee, H.& B van der, "1688 Revolution i/d Family", Viking, London 1988.

Iongh, M.L.de, "twee gouden Bokalen door Louis en Philippe Metayer", Bulletin v/h Rijks Museum Amsterdam, Jg 30, 1982, nr. 3 (gouden Beker)

Wolleswinkel, E.J., "Willem Aernoud Kien van Citters" Overdr uit Jaar- boek Centraal Bureau voor Genealogie, 1985.

Reigerberg Versluys, J. "Geslacht (van Reigersberg) Versluys" 1935.

Paays, A., (notaris) "Contract betrekkelijk het Familiefonds der Descen- denten v/d heer Ambassadeur van Citters", Middelburg 1750

Citters, J., Verheije van, Verhandelingen over Vroon, Hayman- en vrijlanden in Zeeland etc.", Zeeuws Genootschap, Middelburg, 1866

Hemelraad, M. "Wiliam & Mary" Sotheby, Amsterdam 1988.

Smits, A.G.F. "Van der Stringe in vijf generaties" copie uit "Van Zeeuwse Stam, Ned.genealogische vereniging afd.Zeeland 1985. Tussen deze familie (-1705)en vC werden over en weer veel huwelijken gesloten.

Broecke, J.van den,(notaris) "Boedelscheiding Jhr M.E.C.Versluys" Middelburg 1825.

Aandeel i/d Mij. van verbeterde Meekrapbereiding in Zeeland, mede ondertekend door commissaris P.D.van Citters, Goes 1853. (copie) Graaf,Th.M.de, "Meekrapcultuur in Zeeland" de Ingenieur Jg 1983, nr.5.

Gemeente Borsele, "Watervliet Heinkenszand" Uit "Westender" infoblad gemeente Borsele, Dec 1977.

Vooght, M.de,(notaris te Vlaardingen) "octrooi vrije anschovis visserij op Zeeuwse stromen", verleend door Aarnout Willemszoon van Citters, Baljuw van de wateren van Zeeland, 1749. Overdruk uit?

Prud'homme van Reine, R.B. et al. "Kapers op de Kust" Ned. Kaapvaart 1500-1800, ADZ, Vlissingen 1991.

Verhees-van Meer, J.Th.H. "Zeeuwse kaapvaart 1702-1713", Zeeuwsch Genootschap, Middelburg 1986.

Kampa, Th. et al. "Atlas v/d Monumenten in de Zeeuwse Delta", Sijthoff, Alphen a/d R. 1983.

Zeeuws genootschap, Tijdschrift "Zeeland" Jg 2, nr.1 1993 tot heden

Zeeuws genootschap, "Archief", Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch genootschap, 1993 tot heden

Zeeuws Genootschap 1982, Encyclopdie van Zeeland

Bruin, M.P. "Aan de Rede" Zeeland a/d waterkant, Unieboek Bussum, 1975

Tirion, I. "Beschrijving van Zeeland" in Tegenwoordige staat der Ver.Nederlanden, Tirion Amsterdam 1751.

Tirion, I. "Beschrijving van Zeeland" in Tegenwoordige staat der Ver.Nederlanden, Tirion Amsterdam 1753, Herdruk Kruseman den Haag 1969

Gittenberger, F. et al."Zeeland in oude kaarten", Lanno, Tielt 1983

Nederlands Adelsboek 1904,1909,1931,1941,1960,1982,1990.

Bijleveld, W.J.J.C., Nederlands Adelsboek "Opmerkingen over de geslachten in Nederlands Adelsboek, v.Stockum den Haag 1949

Internet file "Brieven van Thorbecke" w.o. over Jhr P.D.van Citters

Krieken, G. van, "Kapers en kooplieden" , Betrekkingen tussen Algiers en Nederland De Bataafse Leeuw, Amsterdam 1999. Pag.92-96 Het bombardement van Algiers: Hier voer Jhr Pieter Damas van Citters (1802-1888) mee met het Nederlandse Eskader als Adelborst.

Gargon, M. "Walcherse Arkadia", Luchtmans Leiden 1715 Herdruk van Benthem & jutting Middelburg 1969,

Wyck, Jhr. Dr. H.W.M.van der, "Het Arkadisch Walcheren" getekend door Jan Arends 1770-1790, Canaletto, Alphen a/d Rijn 2001

Broeke, M. van den, "Jan Arends, Buitenplaatsen op Walcheren" Canaletto, Alphen a/d Rijn 2001